Сикачи-Алян, 2009 г.

Сикачи-Алян, 2009 г. (фото: Е. Гиря)